Kommunen finansierar Attefallshus

Med de halvnya Attefallshusen får man bygga ett till hus på sin tomt, max 25 kvm. Nu föreslås det att kommunen ska gå in och betala för att personer med uppehållstillstånd enklare ska kunna finna ett boende. 

bygga husI tidningen Norran går det att läsa ett förslag där en person lyfter upp att Kommunen skulle kunna finansiera Attefallshus så villaägare börjar bygga fler hus och med det kan inhysa både studenter och personer med uppehållstillstånd som har svårt att finna boende.

“Genom ett kontrakt mellan villaägaren och kommunen åtar sig villaägaren att ställa bostaden till förfogande för personer som beviljats uppehållstillstånd och ingår i den så kallade etableringen.”

I sitt medborgarförlag skriver personen följande och menar vidare att finansieringsmodellen ska kunna ske genom JAK-banken. Tanken är att den hyra som betalas in av den med uppehållstillstånd kommer att gå till amorteringen på lånet och när lånet väl är betalt får villaägaren sedan använda huset som den vill, exempelvis till uthyrning tills studenter.

Husen säljs som bostäder

I SvD går det att läsa att nu börjar man sälja Attefallshus som bostadsrätter i både Bromma och västra Stockholm. Husen kommer att byggas i anslutning till två parhus och kommer att kosta ungefär 2 miljoner kronor. Detta är ett steg i satsningen på fler bostäder och man kan även se att dessa hus finns i Huddinge. De passar även bäst i större städer och kanske kommer detta vara framtiden. Byggmästaren Kenta ser ljust på husen, men även att de kan finnas vissa som är inte lika positivt inställda:

“Jag tycker att det är bra bostadspolitik att utnyttja ytorna, sedan tycker kanske grannarna annorlunda. Alla vill att det ska byggas bostäder, men inte i deras egen närhet.”

Vad är ett Attefallshus

Så, har du en stor tomt kan det vara rät läge att bygga ett hus för att dra ditt strå till stacken där du kan låta migranter bo och komma in i samhället. På http://attefallshus.com finns allt du behöver veta!